top of page
Contact     Voor wie?     Onze dienstverlening

Hoe gaan we te werk om jou te helpen?

 

Waar we je zoal bij kunnen helpen? Dat gaat van je wegwijs maken in afspraken aan KU Leuven en uitleg bij je rechten en plichten, tot contracten nalezen of hulp bij het formuleren van reacties.

 

Jouw ACV-vertegenwoordigers aan KU Leuven doen aan collectieve belangenbehartiging in de overlegorganen, en je kunt ook bij hen terecht voor individuele belangenbehartiging als je lid bent. Op dat moment heb je ook recht op volledige bijstand van je vakbond ACV Puls.

Team vergadering

Waar kun je op rekenen?

 

We informeren en adviseren je steeds vrijblijvend en anoniem, en nemen geen verdere stappen in een dossier zonder grondig overleg en jouw akkoord.

Voor onze leden halen we het onderste uit de kan, maar we horen ook graag van jou als je geen lid bent. Zo blijven we zelf op de hoogte, en proberen we je in de mate van het mogelijke te helpen.

Welke diensten bieden we concreet aan?

Individuele dienstverlening

Als werknemer zit je met heel wat concrete vragen.

 

In het kenniscentrum en actualiteit vind je enkele grote lijnen. Staat het thema of antwoord dat je zoekt er niet tussen?

 

Ons team van afgevaardigden is je toegewijde steun bij alle vragen en dossiers.

 

Voor materie over het arbeidsrecht kun je rekenen op de professionele dienstverlening van ACV Puls.

 

Wat we niet doen is ondersteunend fiscaal advies aanbieden. Ontdek al onze ledenvoordelen.

Collectieve overlegorganen

Onderhandelen zit het ACV in het bloed.

 

We behartigen jouw belangen op ondernemingsniveau en per entiteit: Oost-West of Leuven-Brussel-Antwerpen-Limburg. Op die manier strijden we voor de beste resultaten, bijvoorbeeld als je geconfronteerd wordt met onveiligheid, sociale onrechtvaardigheid of opgedrongen contracten. De verstandhouding tussen een werknemer en de werkgever moet in balans zijn, om zo eenzijdige beslissingen te vermijden. 

Universitaire overlegorganen

 

Ondernemingsraden 

Er is een OR voor regio Vlaams-Brabant, Antwerpen en Limburg en een OR voor regio Oost- en West-Vlaanderen.

Comités voor Preventie en Bescherming op het Werk 

Er is een CPBW voor regio Vlaams-Brabant, Antwerpen en Limburg en een CPBW voor regio Oost- en West-Vlaanderen.

 
Comité Personeelszaken 

Het CPZ is bevoegd voor de volledige universitaire gemeenschap en behandelt KU Leuven-brede materie.

 

Medezeggenschapscomité van de Associatie KU Leuven 

Medezeggenschapscomité van de Associatie KU Leuven

 

Juridische steun

Arbeidsrechtbank

 

Leden kunnen gebruikmaken van de juridische ondersteuning van het ACV bij conflicten en procedures voor de arbeidsrechtbank.

 

 

handelsrechtbank of de rechtbank van eerste aanleg?

 

Bij conflicten voor de handelsrechtbank of de rechtbank van eerste aanleg dragen ACV-leden zelf de kosten voor het proces. We kunnen wel advocaten adviseren.

Hoe staan we ten dienste van jou?

Hero-circle-icon-informeren.png

Informeren

We beantwoorden niet enkel jouw vragen, we contacteren je ten gepasten tijde ook proactief. Beleidsbeslissingen worden gecommuniceerd door de Personeelsdienst. Wij lichten ze toe. Zo weet jij welke impact ze hebben op jou als KU Leuven medewerker.

Hero-circle-icon-publish.png

Adviseren

Je kan bij ons steeds terecht voor advies over jouw statuut, jouw arbeidsvoorwaarden of andere werkgerelateerde kwesties. We zijn niet enkel via mail en telefoon bereikbaar, we zijn ook steeds beschikbaar voor een persoonlijk gesprek.

Hero-circle-icon-evenwicht.png

Bemiddelen

Ben je verzeild geraakt in een discussie of conflict? Je kan steeds op ACV KU Leuven rekenen als bemiddelaar. We zullen de situatie steeds constructief benaderen en zoveel mogelijk proberen te ontmijnen.

Hero-circle-icon-inspraak.png

Verdedigen

Als lid heb recht op bijstand van onze juristen en specialisten, in interne procedures en in geval van een rechtszaak. Je kan ons ook steeds vragen (anoniem) een individueel dossier te agenderen in bv. het Comité Personeelszaken

_edited.jpg

Kortom, onze dienstverlening bestaat eruit dat we kunnen informeren, adviseren, bemiddelen en verdedigen.

We zetten ons in voor iedereen aan KU Leuven en werken graag een sociale vooruitgang.

Hero-icon-Talk-demo_2x.png

Word lid en krijg toegang tot alle ledenvoordelen en inspraak.

 
bottom of page