top of page

Prioriteit 1

Gelijk loon voor gelijk werk en loon naar werken

 

Functieclassificatie en bijpassend loonsysteem, toegegeven, echt sexy klinkt dat niet. Maar de functieclassificatie en het bijpassend loonsysteem vormen wel het fundament van jouw loon- en werkvoorwaarden aan de KU Leuven.

ACV KU Leuven vraagt dat de vakbonden aan de KU Leuven bij het onderhoud en opvolging van de huidige functieclassificatie en de opbouw van het functieraamwerk 2.0 structureel betrokken worden zodat wij kunnen garanderen dat de principes “gelijk loon voor gelijk werk” en “loon naar werken” gerespecteerd worden.

In een nota voor het CPZ schreven wij een aanpak uit die dat toelaat, zowel wat de korte termijn (huidige knelpunten i.v.m. de functieclassificatie en de verloning, een correcte benchmark verloning KU Leuven ten opzichte van andere universiteiten en gelijkaardige functies in Vlaanderen, …) als de lange termijn (opmaak functieraamwerk 2.0) betreft. Dat laat toe om gelinkte dossiers (bijvoorbeeld: koopkracht, BVR-discussie, ingroeigraden, …) op een gestructureerde en samenhangende manier met de werkgever te bespreken in plaats van die dossiers ad hoc te agenderen.

ACV KU Leuven is tevreden dat de werkgever onze nota niet alleen goed gelezen heeft maar ook heeft begrepen dat een goed sociaal overleg met heldere afspraken over de betrokkenheid van de vakbonden (en hun experten functieclassificatie) de manier is om te komen tot een moderne, gedragen functieclassificatie en verloningssysteem, zowel op de korte als de lange termijn.

Nu willen we de afspraken snel concretiseren zodat we vanaf volgend academiejaar de volgende stappen kunnen zetten.

 

Interesse hierin, benieuwd hoe wij daar naar kijken, opmerkingen? Wij horen het graag!

Hero-icon-Talk-demo_2x.png

Word lid en krijg toegang tot alle ledenvoordelen en inspraak.

 
bottom of page