ACV KU Leuven in een notendop

 

ACV KU Leuven vertegenwoordigt alle KU Leuven-medewerkers, ongeacht statuut of campus van tewerkstelling. We beschikken over decennia aan ervaring om collega’s de nodige info of advies te verlenen. Lees hier meer over het ACV-team.

 

We behartigen jouw belangen in verschillende collectieve overlegorganen, zoals de ondernemingsraden en comités preventie en bescherming op het werk. Als KU Leuven-collega kan je natuurlijk ook steeds bij ons terecht voor individuele hulp op maat.

We strijden voor de beste resultaten, bijvoorbeeld als je geconfronteerd wordt met onveiligheid, sociale onrechtvaardigheid of opgedrongen contracten. De verstandhouding tussen een werknemer en de werkgever moet in balans zijn, om zo eenzijdige beslissingen te vermijden. 

 
Congres

Onze vakbond vertrekt steeds vanuit drie pijlers: 

inspraak, dialoog en het vinden van constructieve oplossingen. 

Bruggen bouwen in plaats van opblazen, zo vergroten we de kans op succesvolle onderhandelingen.

 

Als een goed kopje koffie zijn we zacht als het kan en straf als het moet.

 

We nemen alle stappen die nodig zijn om een situatie te verbeteren.

Zo dragen we bij aan een betere universitaire gemeenschap, want sociale vooruitgang komt niet uit de lucht gevallen.

 

Het team van ACV KU Leuven

 

Onze verkozen ACV-afgevaardigden vormen de ruggengraat van ons syndicaal werk. We werken aan KU Leuven en doen bijkomend aan syndicaal werk. We doen dit vanuit onze vakbond ACV met het professioneel korps van ACV Puls en krijgen ook steun van COC.

 

Samen vertegenwoordigen we leden in alle campussen met alle mogelijke statuten. We bouwen vanuit die basis een netwerk uit. Samen maken we ons sterk voor personeel, studenten, en het principe van degelijk onderwijs en onderzoek.

 

We engageren ons vanuit een aantal waarden: de waardigheid van de persoon achter het personeelslid, gelijke behandeling, billijkheid, en het steunen van de stem van onderuit. We staan voor een vakbondsstrategie

Zacht als het kan, straf als het moet.

 
Hero-icon-Talk-demo_2x.png

Word lid en krijg toegang tot alle communicatie en ledenvoordelen.