top of page

Prioriteit 3

Een gezonde werkomgeving en re-integratie na ziekte

 

ACV-KU Leuven pleit ervoor om aan de KU Leuven voorrang te geven aan een kwalitatieve procedure voor werkhervatting na langdurige ziekte i.p.v. ons te beperken tot de wettelijke re-integratieprocedure. Dat impliceert dat het initiatief voor de werkhervatting zoveel mogelijk bij de werknemers gelaten wordt.

 

Het is niet aan de werkgever om te bepalen wanneer een werknemer het werk opnieuw kan hervatten. Enkel de werknemer kan dit (in samenspraak met de persoon/personen die hem / haar / hun medisch begeleiden) bepalen. Uiteraard is het wel aan de werkgever om de werkhervatting te faciliteren en te ondersteunen zodat de drempel om het werk te hervatten zo laag mogelijk wordt gehouden.

 

Een kwalitatief re-integratiebeleid gaat hand in hand met een goed uitgewerkt preventiebeleid. In eerste instantie moet waar mogelijk vermeden worden dat werknemers aan de KU Leuven uitvallen omwille van ziekte. Want vaak is de oorzaak te vinden in de werkomgeving (door psychische of fysieke overbelasting). Investeren in een gezonde werkomgeving is cruciaal.

 

Uit onderzoek weten we dat vele werknemers na een periode van afwezigheid nood hebben aan ondersteuning bij een terugkeer naar de werkvloer. ACV KU Leuven pleit er dan ook voor om aan de KU Leuven een procedure voor werkhervatting, voldoende ondersteuning en begeleiding te voorzien van werknemers die uitgevallen zijn door ziekte en dit doorheen alle fasen van de afwezigheid en werkhervatting, vanaf het moment van de ziektemelding, doorheen de afwezigheid, bij de terugkomst en erna.

 

Om de werkhervatting een maximale kans op slagen te geven willen wij dat de procedure aan de KU Leuven voorziet dat de werkhervatting zo veel mogelijk op maat van en in samenspraak met de zieke werknemer gebeurt.

 

Daarnaast is het uiteraard ook erg belangrijk om tijdens de afwezigheid en werkhervatting aandacht te hebben voor de impact van de re-integratie op het team en de collega’s. Ook de betrokkenheid en het draagvlak van het team en de rechtstreekse collega’s is een belangrijke factor voor het al dan niet welslagen van de werkhervatting. 

 

Een derde actor die een belangrijke rol speelt in het welslagen van de werkhervatting is de rol van de leidinggevende/ rechtstreeks verantwoordelijke van de werknemer die het werk wenst te hervatten. Het is belangrijk om in elke fase van de procedure voor werkhervatting aan de KU Leuven de verwachtingen t.a.v. leidinggevenden duidelijk te omschrijven: welke rol moeten zij opnemen? Welke ondersteuning biedt de werkgever aan de leidinggevenden om die rol te kunnen opnemen? Wat zijn de gevolgen indien zij die rol niet correct opnemen?
 

Naar de nota met onze visie op re-integratie naar ziekte.

Hero-icon-Talk-demo_2x.png

Word lid en krijg toegang tot alle ledenvoordelen en inspraak.

 
bottom of page