top of page

Sociaal overleg aan de KU Leuven.

 

Onze vakbondswerking neemt verschillende vormen aan.

Individuele dienstverlening aan onze leden en werknemers is een heel belangrijke taak voor onze vakbond. Maar daarnaast focussen we ons natuurlijk ook op collectieve dienstverlening. Onze verkozen vertegenwoordigers zetelen in alle belangrijke overlegorganen.

Top

Ondernemingsraad

In de ondernemingsraad wordt onderhandeld over onder andere het personeelsbeleid, het arbeidsreglement, economisch-financieel beleid, vorming en opleiding van het personeel, de toepassing van de sociale wetten, bijvoorbeeld rond vakantieregelingen, arbeidstijden, ...

De ondernemingsraad is paritair samengesteld, dat betekent dat deze raad bestaat uit werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers.

Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk

Wie in het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) verkozen wordt, moet actief bijdragen aan het welzijn van de werknemers. Het comité behandelt thema’s als arbeidsveiligheid, hygiëne, gezondheid en ergonomie. Daarnaast is er ook aandacht voor psychosociale belasting en milieuzorg.

Het CPBW is paritair samengesteld, dat betekent dat deze raad bestaat uit werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers.

Comité Personeelszaken

Het Comité Personeelszaken (CPZ) werkt als een syndicale delegatie of vakbondsafvaardiging. In het CPZ zien wij erop toe dat de sociale wetgeving en de gesloten overeenkomsten correct worden toegepast en onderhandelen wij met de werkgever over loon-en arbeidsvoorwaarden.

Subcomité Personeelszaken

In het SubComité Personeelszaken (Subcomité) is er nauw overleg tussen de vakbondsafgevaardigden en de werkgeversafgevaardigden over individuele dossiers van personeelsleden (bijvoorbeeld na evaluatie of ontslag). Onze afgevaardigden in het Subcomité CPZ zijn een soort "advocaten" van de werknemer. Bij individuele problemen verdedigen wij de belangen van de werknemer tegenover de werkgever.

Medezeggenschapscomité van de Associatie KU Leuven

Het Medezeggenschapscomité van de Associatie KU Leuven is decretaal opgericht. Het organiseert overleg tussen het associatiebestuur en de vakbonden.

Ondernemingsraad
Preventie en bescherming op het werk
Personeelszaken
Medezeggenschapscomité Associatie KU Leuven
bottom of page