top of page

Crisis aan de KU Leuven?

In een mail van 17 januari waarschuwde de rector dat de KU Leuven de komende jaren voor financiële uitdagingen komt te staan. O.a. de stijgende energieprijzen en de opeenvolgende loonindexaties deden op dat moment alarmbellen afgaan. De rector gaf aan dat besparingen nodig zijn maar dat naakte ontslagen daarbij vermeden zullen worden.


Loonindexaties zijn natuurlijk een goede zaak. Die komen ook niet zomaar uit de lucht vallen. Het is het ACV, samen met de andere vakbonden, dat ervoor blijft ijveren dat wanneer de prijzen stijgen, onze lonen dankzij het systeem van de index die stijgingen min of meer blijven volgen zodat onze koopkracht behouden blijft.


Ondertussen is ook gebleken dat de doemscenario’s wat de energieprijzen en de indexaties voor 2023 betreft, niet helemaal zullen uitkomen. De situatie ziet er dus nu heel wat beter uit dan in januari 2023.


Toch vangen wij wel wat geruchten op van besparingen op rekeneenheden voor de begrotingen van de komende kalenderjaren. In de Ondernemingsraad vragen wij om dat van dichtbij te kunnen opvolgen. In het verleden werden begrotingen nooit voorgelegd aan de Ondernemingsraad.


ACV KU Leuven en de andere vakbonden hebben het recht om inzage te krijgen in de cijfers zodat we een goed zicht hebben op de financiële situatie van de KU Leuven. Verder vragen wij ook meer inzage in het lange termijn investeringsbeleid van de KU Leuven. Op basis van welke criteria worden bepaalde projecten naar voren of achter geschoven? Hoe financiert de KU Leuven die projecten?


ACV KU Leuven zal besparingsmaatregelen aan de KU Leuven van zeer nabij opvolgen. Word je zelf geconfronteerd met besparingen of merk je daar de gevolgen van op de werkvloer, laat het ons zeker weten.


Comments


bottom of page