top of page

Ziek tijdens je vakantie?
Word je ziek of arbeidsongeschikt tijdens je vakantie? Dan kan je die vakantiedagen vanaf 1 januari van dit jaar laten omzetten in ziektedagen en je vakantiedagen op een later moment opnemen. LET OP! Die omzetting geldt niet voor ALLE vakantiedagen!


Welke vakantiedagen kan je omzetten?


Er bestaan verschillende soorten vakantiedagen. In principe heeft elke (voltijdse) werknemer recht op 20 wettelijke vakantiedagen. Die wettelijke vakantiedagen kunnen aangevuld worden met onder andere adv-dagen, anciënniteitsdagen en recup. De wetgeving bepaalt dat enkel de 20 wettelijke vakantiedagen ingeval van ziekte of arbeidsongeschiktheid kunnen omgezet worden. Ziektedagen die vallen op een adv-dag, anciënniteitsdag of tijdens recup kunnen NIET worden omgezet.


Wat moet je doen als je ziek valt tijdens je wettelijke vakantie en je de ziektedagen wil omzetten in vakantiedagen?


De omzetting van vakantiedagen in ziektedagen is geen verplichting. Wil je die omzetting wel doen, dan moet je, net als bij een gewone ziekte, een aantal afspraken nakomen:


  • Je brengt de werkgever zo snel mogelijk op de hoogte van je ziekte (en je verblijfplaats indien dat anders is dan het normale gekende adres).

  • Net als bij een gewone ziekte, bezorg je binnen 48u een afwezigheidsattest. Het attest bevat de duur van de afwezigheid en geeft aan of je al dan niet de woning mag verlaten. Deze afspraak geldt ook als je in het buitenland verblijft. Ben je 1 dag ziek tijdens je vakantie en wil je die dag omzetten in een ziektedag, dan moet je voor die ene dag ook een attest bezorgen.


Photo by Kelly Sikkema on Unsplash

Comments


bottom of page