top of page

ODOT. Contract onbepaalde duur is ok, schrap de einddatum
Werk je als wetenschappelijk medewerker aan de KU Leuven dan krijg je meestal een kort lopend contract van bepaalde duur. Doorheen je carrière rijg je zo heel wat van die kort lopende contracten aan elkaar.


Daardoor zit je als wetenschappelijk medewerker tijdens je carrière eigenlijk voortdurend in een onzekere en precaire situatie. Een situatie die bovendien niet wettelijk is. De Belgische wetgeving voorziet dat je, na een periode van maximaal 2 jaar van contracten bepaalde duur, een contract van onbepaalde duur moet krijgen.


Om dat probleem aan te pakken heeft de werkgever aan de KU Leuven een nieuwe regeling uitgewerkt. Sinds 1 januari 2024 is die nieuwe regeling voor wetenschappelijk medewerkers in werking.


Contracten onbepaalde duur met einddatum (ODOT)


In lijn met de Belgische wetgeving krijg je als wetenschappelijk medewerker voortaan gedurende maximaal 2 jaar een contract van bepaalde duur. Indien je tewerkstelling in het statuut van wetenschappelijk medewerker wordt verdergezet dan is dat met een contract van onbepaalde duur met een einddatum (ODOT). Die einddatum wordt ofwel op 4 jaar ofwel, voor wetenschappelijke medewerkers verbonden aan onderzoeksinstituten, op 8 jaar na het afsluiten van het contract gezet.


Na de einddatum heb je twee mogelijkheden. Ofwel stroom je door naar een meer duurzaam statuut (onderzoekskader of  ATP) ofwel moet je een andere job zoeken binnen of buiten de KU Leuven.


Wij willen contracten onbepaalde duur ZONDER einddatum


ACV en ABVV KU Leuven vinden het invoeren van dit contracttype voor wetenschappelijke medewerkers een slechte zaak. ODOT houdt in dat, ongeacht de specifieke situatie van de werknemer, een aanstelling in het statuut van wetenschappelijk medewerker onmogelijk wordt na een carrière van 6 of 10 jaar.


Wij willen dat wetenschappelijke medewerkers aan de KU Leuven, net zoals hun collega’s aan de andere Vlaamse universiteiten, na 2 jaar, contracten van onbepaalde duur krijgen ZONDER einddatum.


  1. In tegenstelling tot een contract van bepaalde duur maakt een contract van onbepaalde duur met einddatum het voor de werkgever veel gemakkelijker om je te ontslagen tijdens de looptijd van je contract. Aan de andere kant stopt het contract gewoon op de einddatum zonder dat je recht hebt op een opzegperiode, sollicitatieverlof of outplacement indien je aan de voorwaarden daarvoor voldoet.

  2. ACV en ABVV KU Leuven zijn niet onder de indruk van de juridische onderbouw waarop de werkgever zich baseert om te kiezen voor contracten onbepaalde duur met einddatum voor wetenschappelijke medewerkers. Wij roepen alle wetenschappelijke medewerkers op om lid te worden van de vakbond. Dat is de beste garantie om correct te worden bijgestaan indien je jouw ODOT contract juridisch wil problematiseren.

  3. ACV en ABVV KU Leuven zijn ook bezorgd dat het invoeren op grote schaal van dit soort van contracten Vlaamse werkgevers die vinden dat de gangbare contracttypes te veel bescherming bieden aan werknemers op gedachten kan brengen. De KU Leuven bedreigt met het aanbieden van de ODOT contracten de situatie van heel wat werknemers in België onzekerder te maken.

  4. Tenslotte betreuren wij dat de vakbonden op geen enkel moment betrokken zijn geweest in het zoeken naar een oplossing voor het probleem van de opeenvolgende contracten van bepaalde duur voor wetenschappelijke medewerkers. Wetenschappelijke medewerkers zijn werknemers van de KU Leuven en zij zouden, net als andere Belgische werknemers, beroep moeten kunnen doen op vakbonden om in het sociaal overleg hun loon- en werkvoorwaarden te onderhandelen. Dat is de beste garantie voor de kwaliteit ervan.

Samen voor contracten onbepaalde duur zonder einddatum


ACV en ABVV KU Leuven komen op voor alle wetenschappelijk medewerkers die gevat zijn door de nieuwe regeling.


Ten eerste kan je altijd bij ons terecht met je individuele vragen en bekommernissen. Samen gaan we op zoek naar hoe wij jou het meest effectief kunnen ondersteunen.


Ten tweede willen wij, samen met de wetenschappelijke medewerkers (en hun PI’s), opkomen voor reguliere contracten onbepaalde duur. Dat doen we op een collectieve manier door wetenschappelijke medewerkers via nieuwsbrieven en online personeelsvergaderingen te informeren en zicht te krijgen op hun standpunt over ODOT en hun bereidheid om samen met ons actie te voeren voor contracten onbepaalde duur zonder einddatum.


Photo by Scott Graham on Unsplash

Comments


bottom of page