top of page

Standpunt ABVV KU Leuven en ACV Puls KU Leuven inzake samenwerking tussen Israëlische universiteiten en KU Leuven
Gericht aan de ondernemingsraad van de KU Leuven, de Raad voor Internationaal Beleid en het Gemeenschappelijk Bureau


ABVV en ACV Puls KU Leuven vragen aan KU Leuven om inzake samenwerkingen met Israëlische instellingen en parastatalen een congruent beleid te voeren (1) ten aanzien van het respecteren van mensenrechten als hoeksteen van haar beleid, (2) ten aanzien van het eigen charter voor inclusie, en (3) ten aanzien van andere conflicten en vraagt derhalve de onmiddellijke stopzetting van alle samenwerkingsakkoorden tussen Israëlische universiteiten en KU Leuven.


De VLIR-nota Recommendations for implementing a human rights assessment at the Flemish universities van 23 oktober 2019 stelt: As a general principle, the Flemish universities have committed to embed the respect for human rights as a permanent cornerstone in their international operations. Mensenrechten worden in deze nota omschreven als fundamenteler dan andere rechten.


Het Charter voor Inclusie – een waardenkader dat ABVV, ACV Puls en KU Leuven delen – stelt:

We tolereren geen enkele vorm van pesten, discriminatie, machtsmisbruik, haat, ongewenst seksueel gedrag of geweld. Dit geldt niet alleen voor studenten en personeel maar ook voor de partners met wie de universiteit samenwerkt zoals stageplaatsen, verhuurders, leveranciers, studentenverenigingen, gasten, partners en derden.


Of korter: We tolereren geen enkele vorm van geweld. Dit geldt ook voor partners en derden.


Er is internationaal ruime eensgezindheid dat de Palestijnse gebieden momenteel worden geconfronteerd met ‘duidelijke schendingen van het humanitair recht’ (dixit António Guterres), waarvoor de Israëlische overheid en het Israëlische leger verantwoordelijk zijn. De Israëlische overheid past bovendien de basiseigenschappen van een apartheidsregime toe: het structureel beperken en terugdringen van de fysieke en sociale mobiliteit van een onderdrukte groep door de machthebbers vanuit een vooropgestelde raciaal bepaalde minderwaardigheid van, in dit geval, de Palestijnen. Deze diepe discriminatie behelst het beperken van immigratierechten tot uitsluitend joden naar het historische Palestina, de inperking van de Palestijnse bewegingsvrijheid (inclusief academische bewegingsvrijheid – zie verder hieronder), het systematisch in beslag nemen van Palestijns land en het samendringen van Palestijnen in enclaves die vergeleken kunnen worden met openluchtgevangenissen.


KU Leuven heeft op dit moment 20 educational mobility agreements met Israëlische universiteiten, 2 educational project agreements en 32 research collaborations. Sommige van die agreements zijn ‘expired’ maar dan vooral omdat uitwisseling met Israël op dit moment niet meer veilig is voor wie we uitsturen. Met de Palestijnse universiteiten zijn er op dit moment 0 overeenkomsten, onderwijs en onderzoek samen genomen. Dat laatste hoeft niet te verwonderen: er is al jarenlang een scholasticide bezig, van de Israëlische overheid tegen Palestina, waarbij Palestijnse universiteiten, scholen en onderwijsinstellingen het doelwit worden van boycots en aanvallen en waarbij actief pogingen worden gedaan om het academische leven in Palestina te isoleren van de internationale gemeenschap. Motaz Azaiza, een Palestijnse journalist, postte op zaterdag 18 november 2023 nog live beelden van hoe de grootste universiteit in Gaza stad gebombardeerd werd door Israël. Scholasticide is een vast ingrediënt van elk apartheidsregime: ontzeg de onderdrukten het recht op onderwijs.


Zoals recent werd aangetoond in een opiniestuk van Karel Arnaut, hebben de Vlaamse universiteiten een kwalijke historische verhouding tot het apartheidsregime in Zuid-Afrika. Laten we nu niet dezelfde fout maken en ons wel uitspreken door als instelling alle samenwerkingsakkoorden met Israël op te zeggen, los van de financiële belangen die daarmee samenhangen en congruent met ons beleid ten aanzien van bv. Rusland en Iran.


Tot slot nog dit: onze kritiek richt zich tegen het apartheidsregime van de staat Israël en niet tegen de joodse bevolking. Als ABVV en ACV Puls spreken wij ons zeer duidelijk uit tegen elke vorm van discriminatie op basis van geloof, afkomst, geaardheid of ras. We erkennen het trauma dat de recente aanval van Hamas heeft veroorzaakt en het feit dat vele joden wereldwijd evengoed het slachtoffer zijn van het buitensporig gewelddadige apartheidsregime van Israël en worden beschimpt en bedreigd enkel en alleen omdat ze jood zijn. Wij steunen het verzet en de verontwaardiging binnen de joodse gemeenschap, dat met de dag sterker wordt, ook bij ons in België.


Foto: Saleh Najm and Anas Sharif/CC BY 4.0 DEED

Comments


bottom of page