top of page

Recht op deconnectie aan de KU Leuven

Samen met de andere vakbonden hebben we met de werkgever een akkoord bereikt met afspraken over deconnectie. Die werden in een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) gegoten die op 1 april in werking is getreden en dat is een goede zaak. Het 'recht op deconnectie’ houdt in dat je als werknemer het recht hebt om buiten de werkuren niet meer verbonden te zijn met digitale hulpmiddelen voor het werk.


In de cao wordt een uitzondering voorzien voor “enkel in uitzonderlijke en dringende of vooraf overeengekomen situaties”. Dat hadden we met ACV KU Leuven graag wat concreter gezien. Ook is er voorzien dat enkel en alleen in zo’n gevallen contact “telefonisch, per sms of via niet-professionele digitale tools” kan worden opgenomen. Dat hadden wij dan weer liever beperkt tot louter de professionele tools. Whatsappgroepjes onder collega’s kunnen leuk zijn maar als ze vermengd worden met werkgerelateerde vragen of instructies, dan ligt dat voor ons moeilijker.


Op die aandachtspunten na zijn wij tevreden dat we goede afspraken hebben kunnen maken. Ervaar je problemen als gevolg van het niet respecteren van jouw recht op deconnectie en het gebruik van digitale tools buiten de overeengekomen werkuren of uren van bereikbaarheid, laat het ons zeker weten zodat we samen op zoek kunnen gaan naar een oplossing.


Kommentare


bottom of page