top of page

Doctorandi en bursalen

Je hebt als bursaal geen ‘gewone’ job met een ‘gewone’ arbeidsovereenkomst. Je hebt een beurs, waarvoor je een beurscontract ondertekent. Dit contract fungeert wel als een arbeidsovereenkomst. Maar je hebt wel het risico dat je geen volwaardig bediendenstatuut hebt, en je qua rechten en plichten ergens tussenin valt tussen student en personeel. Soms wordt je situatie voor de sociale zekerheid geregeld door circulairen.

Om je het beste advies te geven, moeten we rekening houden met enkele parameters:

  • de duur van de beurs

  • het soort bursaal (want vakantiegeld en eindejaarspremie kunnen verschillen naargelang VIB beurs, IWT, FWO, beurs ontwikkelingssamenwerking, Chinese beurzen…)

  • nationaliteit, EU/non EU (dat is bepalend voor je sociale rechten en vervangingsinkomens)

  • verblijfplaats (Je domicilie heeft bv. impact op fiscaliteit)


Comments


bottom of page