top of page

Rectorverkiezingen: ATP? Jouw stem telt slechts voor 10% mee.

De politieke leider van een organisatie kiezen, is op het eerste gezicht democratisch. Maar wanneer je het kiessysteem aan de KU Leuven bekijkt, dan valt het op dat het niet mee is met onze tijd. Tijd voor verandering!

Eén collega, één stem. Wij vragen een algemeen kiesrecht aan KU Leuven.

Verouderd kiessysteem?

Wist je dat de stem van het administratief en technisch personeel maar meetelt voor 10% Nochtans telt het personeelsbestand 4.000 collega’s in een ATP-statuut op een totaal van 13.000.

Wist je dat studenten ook mogen meestemmen? Dat zij dat doen met een groep van 50 studentenvertegenwoordigers en dat hun stemming ook meetelt voor 10%?

Voor een universiteit die sinds 1425 toonaangevend is, durven we een kiessysteem verwachten dat in die 6 eeuwen meeging met de tijd.

Het ATP is de stabiele ruggengraat van onze universiteit, deze collega’s zorgen voor continuïteit via kwalitatieve ondersteuning van onderwijs, onderzoek, maatschappelijke dienstverlening en beleid. Dat verdient meer respect.

Voor onze vakbond is het kiessysteem aan de KU Leuven dringend toe aan vernieuwing, alleen zo kan onze universiteit uitgroeien tot een moderne vooruitstrevende organisatie die naam waardig.

Eén collega, één stem. Wij vragen een algemeen kiesrecht aan de KU Leuven.

Comments


bottom of page