top of page

Voer mee actie voor meer middelen

Ruim 667 miljoen euro: dat is het bedrag dat de hogescholen en universiteiten van de Vlaamse gemeenschap elk jaar mislopen als gevolg van besparingsmaatregelen over de voorbije 15 jaar. Ondanks het Financieringsdecreet van 2008 daalde de financiering per student van ruim 9.500 euro per jaar naar minder dan 7.500 euro per jaar. Mocht die financiering gelijk gebleven zijn, dan zou het hoger onderwijs elk jaar 667 miljoen euro per jaar extra krijgen aan werkingsmiddelen. Vanaf 11 oktober is het geld op.

Daarom roepen de vakbonden in het hoger onderwijs op tot een betoging in Brussel op de dag waarop ons geld op is: 11 oktober 2023. We roepen de besturen, het personeel en de studenten van alle universiteiten en hogescholen van de Vlaamse gemeenschap op om meer middelen voor hoger onderwijs te eisen.

De actie start om 13u vlakbij het Noordstation, aan de Koning Albert II-laan 1. De KU Leuven heeft bepaald dat alle medewerkers kunnen deelnemen aan de betoging met behoud van loon en dus zonder hiervoor verlof te moeten nemen. Medewerkers kunnen deelnemen na overleg met hun leidinggevende en voor zover dat niet de continuïteit van onze onderwijs- en onderzoeksactiviteiten in gevaar brengt


Afspraak voor de collega's uit Leuven

We verzamelen met alle geïnteresseerden op woensdag 11 oktober om 11.30 uur aan het station van Leuven om met de trein naar Brussel Noord te reizen.

Comments


bottom of page