top of page

Tijdelijke werkloosheid voor opvang van je kind(eren)

Sluit de school of crèche van je kinderen omwille van het coronavirus? Moet je met je kinderen in quarantaine? Wordt een kamp of activiteit geschrapt omwille van coronamaatregelen? Dan kan je gebruikmaken van tijdelijke werkloosheid.

Werkende ouders krijgen zo een stevig vangnet. Deze maatregel geldt voorlopig tot 30 juni 2021.


Voor wie?

Je krijgt vanaf nu als werknemer het recht om van het werk afwezig te zijn:

  • wanneer je minderjarig kind thuis moet blijven omdat het kinderverblijf, de klas of de school gesloten wordt om de verspreiding van het coronavirus te beperken

  • wanneer je gehandicapt kind, ongeacht de leeftijd, niet naar het centrum voor opvangvan gehandicapte personen kan gaan omdat dit om voormelde reden gesloten wordt.

  • als je kind thuis moet blijven omwille van quarantaine of digitaal onderwijs.

NIEUW: ook tijdens de Paasvakantie Wordt de activiteit of het kamp je van kind(eren) geschrapt, dan heb je ook recht op tijdelijke werkloosheid. Wil je van de regeling gebruik maken dan meld je dit bij je werkgever. Je zal wel moeten bewijzen dat je kind ten laatste op 18 maart 2021 ingeschreven werd en het kamp of activiteit geschrapt werd omwille van corona.

Modaliteiten

Dit is ook van toepassing voor wie aan telewerk doet en in deze situatie terecht komt.

Je kan van het werk afwezig blijven en tijdelijke werkloosheid opnemen zolang je kind niet naar het kinderdagverblijf, de school of het centrum voor opvang van gehandicapte personen terug kan gaan.

Voor alle duidelijkheid:

  • Het kan maar door 1 ouder tegelijk opgenomen worden.

  • Kan je kind niet naar de crèche, klas, inrichting… omdat het zelf in quarantaine moet wegens mogelijke besmetting, dan kan je ook van deze mogelijkheid gebruik maken en tijdelijke werkloosheid aanvragen.

  • Deze regeling geldt niet bij terugkeer van vakantie uit een rode zone!

Werkgever op hoogte brengen

Breng in dat geval meteen je werkgever op de hoogte. Bezorg hem een attestvan kinderdagverblijf, school of het centrum voor opvang van gehandicapte personen. Je vindt het attest sluiting corona op de website van de RVA. Ook een medisch attest of een attest van bijvoorbeeld het CLB volstaan.


Is de sluiting het gevolg van een algemene maatregel dan heb je in principe toch geen attest meer nodig. Enkel wanneer de werkgever daar uitdrukkelijk om vraagt, zal je een attest moeten aanvragen bij de school, crèche of instelling.

Comments


bottom of page